زندگی به معنای واقعی چریکی می شود....

من باید بتونم...این یه ماه تموم تلاشمو میکنم ک بعدا افسوس برام باقی نمونه...سخته....خسته ام ...همه چیز ایده آل نیست ولی حداقلش اینه که پنجاه درصد من اوکی میشه...پنجاه درصد بقیه اش هم با خداجانه!!

لطفا لابه لای دعاهای افطارتون اگه جایی هم بود ...اگر وقت کردین و اگر یادتون موند منو هم دعا کنید....:)

هشتگ آخی  ..اینا رو  نوشتم یه ذره دلم آروم گرفت!

هشتگ آی کن دو ایت!