الان واقعا پتانسیل اینو دارم که بعد کنکور یه هفته ی کامل بخوابم  😒
خوابم میاد خو...این هفته ی آخرم که هر روزش عین یه سال میگذره لامصب!
تموم شو دیگه...

مرسی اه...!!