درسته که ما عینکی ها احتمالا نمی توانیم شخصی را از دور تشخیص بدهیم...درست است که ما در زمستان ویترین چشم هایمان همه اش بخار می کند و حتی یک چای گرم هم چشمانمان را تار می کند...درست است که ما موقع باران آرزو می کنیم که ای کاش عینک ها هم برف پاک کن داشتند...درست است که  بدون عینک هیچ چیز برایمان واضح نیست و درست است که جانمان به عینکمان بند است...

اما  شما بی عینک ها ... شمایی که چشم هایتان اصلا نمیدانند ضعیف بودن یعنی چه، نمی دانید که ماه با چشم های ضعیف چقدر زیبا تر است و چقدر نورانی تر...ما عینکی ها ماه را زیباتر میبینم...