دانشگاه جان با من مهربان باش...خب؟

توی تمام این چند روز منتظر بودم که یه استادی بیاد به جای اینکه شروع کنه به تدریس یک سری از تئوریات نه چندان جالب،بگه که ای دانشجویی که اومدی اینجا فاز پزشکی برداشتی ...قبل از هر چیز یاد بگیر که برای یک پزشک شریف شذن تلاش کنی...نه واسه رنک شدن یا استریت شدن :/

+یه سری چیزا باید بنیادی باشه...ریشه داشته باشه تو وحودت...مثل همین شرافت... :))

+فروردین دخت جان :) هر اتفاقی هم که افتاد..تو (یک پزشک شریف بودن )رو انتخاب کن....
:))
+دانشگاه جان :) با من مهربان باش...خب؟