توی این شهر شلوغ ،علی رغم همه ی شلوغی ها..خوب که نگاه می کنی می بینی همه یه جورایی تنهان...خیلی تنها...