میتونم بگم هشتاد درصد بچه های کلاسمون از بیماری های روانی رنج میبرن...به این برکت قسم :/...